23
03.2022
  • Được hợp tác và quản lý thương hiệu trong vòng 2 năm.
  • Miễn phí duy trì thương hiệu (5%) trong 3 tháng đầu kinh doanh.
  • Được nhận thi công nhận diện mô hình TIÊU CHUẨN trọn gói
  • Bố trí cửa hàng theo POSM của thương hiệu: quầy bán cháo, kệ trưng bày, hanger, wobbler…
  • Được cấp đồng phục theo nhận diện thương hiệu: áo thun, tạp dề, nón…
  • Được cung cấp và kinh doanh các sản phẩm độc quyền của thương hiệu Cây Thị: cháo dinh dưỡng, cháo tươi, súp dinh dưỡng, gà ác tiềm, cháo Achaki…
  • Được hướng dẫn công thức phối trộn chế biến độc quyền cháo Cây Thị.
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ quản lý vận hành cửa hàng bài bản.
     
Xem chi tiết