23
03.2022
  • Được hợp tác và quản lý thương hiệu ( trong 6 tháng kinh doanh)
  • Miễn phí duy trì thương hiệu (2%) trong 6 tháng đầu kinh doanh.
  • Được nhận thi công nhận diện mô hình trọn gói
  • Được cấp đồng theo nhận diện thương hiệu: áo thun, tạp dề, nón…
  • Được cung cấp và kinh doanh các sản phẩm độc quyền của thương hiệu Cây Thị: cháo dinh dưỡng, cháo tươi, súp dinh dưỡng, gà ác tiềm, cháo Achaki…
  • Xe cháo theo nhận diện thương hiệu: 1,2 x 0,6 x 1,9 m.
  • Truyền đạt và cung cấp công thức chế biến độc quyền cháo Cây Thị.
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ quản lý vận hành xe bán.
     
Xem chi tiết