• Giá trị
    Trị giá gói từ 49 triệu đồng 
  • Thời gian hoàn thiện
    Thời gian hoàn thiện cửa hàng từ 7 - 10 ngày
  • Đối tượng tham gia
    Dành cho tất cả Nhà đầu tư có nhu cầu được cung ứng toàn bộ mô hình cửa hàng cháo dinh dưỡng
Xem chi tiết