Tối ngày 13/9/2023, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) lần thứ 4 năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố thực hiện chương trình tôn vinh Doanh nghiệp đã đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tăng trưởng xanh, hành trình tiến tới giảm phát thải ròng bằng không”. Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim (AK FOOD) vinh dự được trao tặng danh hiệu "Doanh Nghiệp Xanh TP.HCM 2023".

Xem chi tiết