Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Cây Thị đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn theo hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Kết quả kiểm tra luôn đảm bảo 3 tiêu chí:
Xem chi tiết