01
03.2023

THÁNG 3 CHÁO NGON CON THÍCH, YÊU THƯƠNG VẸN TRÒN

🤩THÁNG 3 CHÁO NGON CON THÍCH, YÊU THƯƠNG VẸN TRÒN

Từ ngày 1/3/2023- 31/3/2023

🌺TẶNG 2 gói bất kì khi MUA 10 gói cháo tươi

🌺TẶNG 6 gói bất kì khi MUA 1 thùng cháo tươi Cây Thị

Ưu đãi nhân ba, lên kèo đặt liền cả nhà ơi

Liên hệ và tư vấn