01
08.2021

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2021

CÂY THỊ ĐANG TÌM KIẾM ĐỒNG ĐỘI:

👉 Nhân viên KCS

👉 Nhân viên kho

👉 Công nhân sản xuất

🤝Chúng tôi thực hiện đúng phương án “ 3 tại chỗ “ đảm bảo an toàn cho người lao động.

 

 

Liên hệ và tư vấn