Thông báo tuyển dụng tháng 11/2021
01
11.2021

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2021

CÂY THỊ ĐANG TÌM KIẾM ĐỒNG ĐỘI:

👉 Nhân viên kế hoạch sản xuất

👉 Trưởng phòng R&D

👉 Nhân viên R&D

👉 Công nhân sản xuất

 


Liên hệ và tư vấn